Adversaria

Prečo my?

  • Našou prioritou je poskytovať služby a odborné rady tak, aby sa naši klienti mohli naplno venovať svojmu podnikaniu.
  • Základným cieľom je poskytnúť klientovi kvalitné služby, ktoré sú založené na individuálnom prístupe ku klientovi, diskrétnosti a vzájomnej dôvere.
  • Naša spoločnosť zodpovedá v plnom rozsahu za prípadnú škodu, ktorú by spôsobila klientovi. Pre tento prípad, s prihliadnutím na často sa meniacu legislatívu v oblasti ekonomických predpisov, nejednotný výklad a aplikáciu týchto predpisov v praxi zo strany kontrolných orgánov je spoločnosť Adversaria, s. r. o. poistená v spoločnosti Allianz – Slovenská poisťovňa, a. s. zmluvou o zodpovednosti za škodu.

    viac...
Vedenie účtovníctva
a mzdová agenda

Adversaria, s. r. o. je spoločnosť poskytujúca komplexný servis v oblasti vedenia jednoduchého a podvojného účtovníctva, mzdovej agendy a účtovného poradenstva. Spoločnosť je zameraná na stredné a menšie podniky.

viac informácií
Language: SK   EN